Kalendarz 2017/2018

04.09.2017 r. - rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Podział roku szkolnego na semestry

Pierwszy semestr
Klasy maturalne - 04.09.2017 r. - 22.12.2017 r.
Pozostałe klasy - 04.09.2017 r. - 09.02.2018 r.

Drugi semestr
Klasy maturalne - 02.01.2018 r. - 27.04.2018 r.
Pozostałe klasy - 26.02.2018 r. - 22.06.2018 r.

Ferie, przerwy świąteczne i dodatkowe dni wolne

23.12.2017 r. - 31.12.2017 r. - zimowa przerwa świąteczna
12.02.2018 r. - 25.02.2018 r. - ferie zimowe
29.03.2018 r. - 03.04.2018 r. - wiosenna przerwa świąteczna
22.06.2018 r. - 31.08.2018 r. - ferie letnie
30.04.2018 r., 02.05.2018 r., 04.05.2018 r., 07.05.2018 r., 08.05.2018 r., 01.06.2018 r. - dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Terminy wystawiania ocen

Pierwszy semestr
13.11.2017 r. - zagrożenia ocenami niedostatecznymi w klasach programowo najwyższych
05.01.2018 r. - zagrożenia ocenami niedostatecznymi w pozostałych klasach
15.12.2017 r. - oceny semestralne w klasach programowo najwyższych
02.02.2018 r. - oceny semestralne w pozostałych klasach

Drugi semestr
23.03.2018 r. - przewidywane oceny końcowe oraz zagrożenia w klasach programowo najwyższych
20.04.2018 r. - oceny końcowe w klasach programowo najwyższych
23.05.2018 r. - przewidywane oceny roczne oraz zagrożenia oceną niedostateczną w pozostałych klasach
15.06.2018 r. - oceny końcowe w pozostałych klasach

Egzamin maturalny

Egzaminy zawodowe