Pracownicy

GRONO PEDAGOGICZNE

1. Piotr Halama - dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotów zawodowych.
2. Józef Felcyn - wicedyrektor ds. organizacyjnych, nauczyciel języka angielskiego i matematyki.
3. Anna Kucharska - wicedyrektor ds. wychowawczych, nauczyciel bibliotekarz.

4. Danuta Wolny - pedagog szkolny.
5. Ewa Kuźmińska - nauczyciel informatyki.
6. Roman Powolny - nauczyciel przedmiotów policyjnych.
7. Anna Pawlaczyk - nauczyciel przedmiotów zawodowych.
8. Maria Mierzejewska - nauczyciel bibliotekarz.
9. Dorota Bryndza - nauczyciel wychowania fizycznego.
10. Jadwiga Bartz - nauczyciel języka polskiego.
11. Leszek Brzozowski - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.
12. Maciej Izban - nauczyciel wychowania fizycznego.
13. Katarzyna Piszczek - nauczyciel języka polskiego.
14. Bożena Kaczmarek - nauczyciel biologii i geografii.
15. Beata Hanak - nauczyciel przedmiotów zawodowych.
16. Lidia Gadzinowska - nauczyciel języka polskiego.
17. Radosław Sójka - nauczyciel wychowania fizycznego.
18. Joanna Kałka - nauczyciel języka angielskiego.
19. Bożena Fonrath - Korpal - nauczyciel języka polskiego.
20. Dorota Kasprowicz - nauczyciel języka niemieckiego.
21. Anna Świerczyńska - nauczyciel przedmiotów zawodowych.
22. Kamila Nazar - nauczyciel wychowania fizycznego.
23. Hanna Rewolińska - nauczyciel fizyki.
24. Tomasz Jopek - nauczyciel samoobrony.
25. Elżbieta Tchorek - nauczyciel religii.
26. Anna Borowicz - nauczyciel języka angielskiego.
27. Kinga Mikołajewska - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.
28. Karolina Hryckiewicz - nauczyciel języka angielskiego i przedmiotów zawodowych.
29. Magdalena Dembska - nauczyciel języka niemieckiego i przedmiotów zawodowych.
30. Katarzyna Chojnowska - nauczyciel matematyki.
31. Agnieszka Podlecka - nauczyciel wychowania fizycznego.
32. Janusz Wilczewski - nauczyciel matematyki.
33. Katarzyna Korniewicz - nauczyciel języka angielskiego.
34. Andrzej Szymczak - nauczyciel religii.
35. Krzysztof Olszewski - nauczyciel przedmiotów zawodowych.
36. Dorota Senkowska - nauczyciel geografii i podstaw przedsiębiorczości.
37. Elżbieta Borkowska - nauczyciel chemii.
38. Ewa Zielińska - nauczyciel chemii.
39. Agnieszka Michałek - nauczyciel przedmiotów zawodowych i języka niemieckiego.
40. Małgorzata Nahajowska - Stadnik - nauczyciel muzyki i informatyki.
41. Michał Bobrowski - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa.
42. Wojciech Orzechowski - nauczyciel przedmiotów zawodowych.
43. Marzena Mrozek - nauczyciel języka angielskiego.
44. Dominika Wróbel - nauczyciel zajęć rewalidacyjnych.
45. Julita Jurdzińska - nauczyciel podstaw przedsiębiorczości.
46. Małgorzata Kluk - nauczyciel informatyki.
47. Leszek Partyka – nauczyciel matematyki.
48. Emilia Wróblewska - nauczyciel przedmiotów zawodowych.
49. Michał Mazur - nauczyciel wychowania fizycznego.
50. Emilia Szamara - nauczyciel przedmiotów zawodowych.

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

1. Sylwia Dąbkowska - główny księgowy.
2. Weronika Choroszewska - Kłos - sekretarz szkoły.
3. Bernadetta Bzdawka - sekretarka.
4. Urszula Cegielska - specjalista.

PRACOWNICY OBSŁUGI

1. Marianna Byra - starsza woźna.
2. Bogusław Rakowicz - starszy rzemieślnik.
3. Mirosław Kowalski - starszy rzemieślnik, starszy woźny.
4. Iwona Gawlińska - sprzątaczka.
5. Elżbieta Kołodziej - sprzątaczka.
6. Monika Piątek - sprzątaczka.
7. Janina Raczyńska - sprzątaczka.
8. Bożena Rakowicz - sprzątaczka.
9. Janina Rybicka - sprzątaczka.