Pracownicy

GRONO PEDAGOGICZNE

1. Piotr Halama - dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotów zawodowych.
2. Maria Krajniak - wicedyrektor ds. organizacyjnych, nauczyciel informatyki.
3. Józef Felcyn - wicedyrektor ds. wychowawczych, nauczyciel języka angielskiego.

4. Danuta Wolny - pedagog szkolny.
5. Ewa Kuźmińska - nauczyciel informatyki.
6. Roman Powolny - nauczyciel przedmiotów policyjnych.
7. Anna Pawlaczyk - nauczyciel przedmiotów zawodowych.
8. Maria Mierzejewska - nauczyciel bibliotekarz.
9. Dorota Bryndza - nauczyciel wychowania fizycznego.
10. Jadwiga Bartz - nauczyciel języka polskiego.
11. Leszek Brzozowski - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.
12. Maciej Izban - nauczyciel wychowania fizycznego.
13. Katarzyna Piszczek - nauczyciel języka polskiego.
14. Bożena Kaczmarek - nauczyciel biologii i geografii.
15. Beata Hanak - nauczyciel przedmiotów zawodowych.
16. Anna Kucharska - nauczyciel bibliotekarz.
17. Lidia Gadzinowska - nauczyciel języka polskiego.
18. Radosław Sójka - nauczyciel wychowania fizycznego.
19. Joanna Kałka - nauczyciel języka angielskiego.
20. Bożena Fonrath - Korpal - nauczyciel języka polskiego.
21. Dorota Kasprowicz - nauczyciel języka niemieckiego.
22. Anna Świerczyńska - nauczyciel przedmiotów zawodowych.
23. Kamila Michalska - nauczyciel wychowania fizycznego.
24. Hanna Rewolińska - nauczyciel fizyki.
25. ks. Krzysztof Orłowski - nauczyciel religii.
26. Tomasz Jopek - nauczyciel samoobrony.
27. Elżbieta Tchorek - nauczyciel religii.
28. Anna Borowicz - nauczyciel języka angielskiego.
29. Kinga Mikołajewska - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.
30. Karolina Hryckiewicz - nauczyciel języka angielskiego i przedmiotów zawodowych.
31. Magdalena Dembska - nauczyciel języka niemieckiego i przedmiotów zawodowych.
32. Katarzyna Chojnowska - nauczyciel matematyki.
33. Agnieszka Podlecka - nauczyciel wychowania fizycznego.
34. Janusz Wilczewski - nauczyciel matematyki.
35. Katarzyna Korniewicz - nauczyciel języka angielskiego.
36. Andrzej Szymczak - nauczyciel religii.
37. Krzysztof Olszewski - nauczyciel przedmiotów zawodowych.
38. Dorota Senkowska - nauczyciel geografii i podstaw przedsiębiorczości.
39. Karolina Świgoń - nauczyciel matematyki.
40. Elżbieta Borkowska - nauczyciel chemii.
41. Ewa Zielińska - nauczyciel chemii.
42. Agnieszka Michałek - nauczyciel przedmiotów zawodowych i języka niemieckiego.
43. Małgorzata Nahajowska - Stadnik - nauczyciel muzyki i informatyki.
44. Michał Bobrowski - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa.
45. Wojciech Orzechowski - nauczyciel przedmiotów zawodowych.
46. Marzena Mrozek - nauczyciel języka angielskiego.
47. Kamila Nazar - nauczyciel wychowania fizycznego.
48. Dominika Wróbel - nauczyciel zajęć rewalidacyjnych.
49. Iwona Bagińska - nauczyciel historii.
50. Julita Jurdzińska - nauczyciel podstaw przedsiębiorczości.
51. Małgorzata Kluk - nauczyciel informatyki.

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

1. Sylwia Dąbkowska - główny księgowy.
2. Agnieszka Lament - sekretarz szkoły.
3. Bernadetta Bzdawka - sekretarka.
4. Urszula Cegielska - specjalista.

PRACOWNICY OBSŁUGI

1. Marianna Byra - starsza woźna.
2. Bogusław Rakowicz - starszy rzemieślnik.
3. Mirosław Kowalski - starszy rzemieślnik, starszy woźny.
4. Iwona Gawlińska - sprzątaczka.
5. Elżbieta Kołodziej - sprzątaczka.
6. Monika Piątek - sprzątaczka.
7. Janina Raczyńska - sprzątaczka.
8. Bożena Rakowicz - sprzątaczka.
9. Janina Rybicka - sprzątaczka.