Pracownicy

GRONO PEDAGOGICZNE

 

1. Anna Kucharska – p.o. dyrektor szkoły, nauczyciel bibliotekarz i nauczyciel języka polskiego.

2. Piotr Halama - wicedyrektor ds. organizacyjnych, nauczyciel przedmiotów zawodowych.

3. Józef Felcyn - wicedyrektor ds. wychowawczych, nauczyciel języka angielskiego i matematyki.

4. Dominika Wróbel - pedagog szkolny, nauczyciel historii.

5. Jadwiga Bartz - nauczyciel języka polskiego.

6. Anna Borowicz - nauczyciel języka angielskiego.

7. Dorota Bryndza - nauczyciel wychowania fizycznego.

8. Leszek Brzozowski - nauczyciel historii.

9. Katarzyna Chojnowska - nauczyciel matematyki.

10. Magdalena Dembska - nauczyciel języka niemieckiego i przedmiotów zawodowych.

11. Bożena Fonrath - Korpal - nauczyciel języka polskiego.

12. Lidia Gadzinowska - nauczyciel języka polskiego.

13. Beata Hanak - nauczyciel przedmiotów zawodowych.

14. Karolina Hryckiewicz - nauczyciel języka angielskiego i przedmiotów zawodowych.

15. Maciej Izban - nauczyciel wychowania fizycznego.

16. Tomasz Jopek - nauczyciel samoobrony.

17. Bożena Kaczmarek - nauczyciel biologii i geografii.

18. Joanna Kałka - nauczyciel języka angielskiego.

19. Dorota Kasprowicz - nauczyciel języka niemieckiego.

20. Maria Mierzejewska - nauczyciel bibliotekarz.

21. Kinga Mikołajewska - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

22. Leszek Partyka - nauczyciel matematyki.

23. Anna Pawlaczyk - nauczyciel przedmiotów zawodowych.

24. Katarzyna Piszczek - nauczyciel języka polskiego.

25. Agnieszka Podlecka - nauczyciel wychowania fizycznego.

26. Roman Powolny - nauczyciel przedmiotów policyjnych.

27. Hanna Rewolińska - nauczyciel matematyki i fizyki.

28. Radosław Sójka - nauczyciel wychowania fizycznego.

29. Anna Świerczyńska - nauczyciel przedmiotów zawodowych.

30. Magdalena Kędziora – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

31. Maria Michalczak - nauczyciel religii.

32. Katarzyna Kucharska - nauczyciel matematyki.

33. Elżbieta Borkowska - nauczyciel chemii.

34. Marzena Mrozek - nauczyciel języka angielskiego.

35. Kamila Nazar - nauczyciel wychowania fizycznego.

36. Emilia Wróblewska - nauczyciel przedmiotów zawodowych.

37. Elżbieta Tchorek - nauczyciel religii.

38. Ewa Kuźmińska - nauczyciel informatyki.

39. Henryk Liszkiewicz – nauczyciel języka polskiego i historii.

40. Janusz Wilczewski - nauczyciel matematyki.

41. Krzysztof Olszewski - nauczyciel przedmiotów zawodowych.

42. Małgorzata Nahajowska - Stadnik - nauczyciel muzyki i informatyki.

43. Dorota Senkowska - nauczyciel geografii.

44. Agnieszka Michałek - nauczyciel przedmiotów zawodowych i języka niemieckiego.

45. Julita Jurdzińska - nauczyciel podstaw przedsiębiorczości.

46. Ewa Zielińska - nauczyciel chemii.

47. Michał Bobrowski - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa.

48. Wojciech Orzechowski - nauczyciel przedmiotów zawodowych.

49. Małgorzata Kluk - nauczyciel informatyki.

50. Rafał Ciurej - nauczyciel religii.

51. Agnieszka Nowak - nauczyciel języka niemieckiego.

52. Lucyna Olszewska - oddelegowana do ZNP.

53. Barbara Chroł - nauczyciel przedmiotów zawodowych.

54. Marcin Lewandowski - nauczyciel przedmiotów zawodowych.

55. Adam Kanas - nauczyciel przedmiotów zawodowych.

56. Maciej Szymański - nauczyciel wychowania fizycznego.

57. Agnieszka Grzybowska - nauczyciel języka angielskiego.

58. Ewa Gmitrowicz - nauczyciel muzyki.

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

1. Sylwia Dąbkowska - główny księgowy.

2. Weronika Choroszewska - Kłos - sekretarz szkoły.

3. Marzena Marchewa - sekretarka.

4. Urszula Cegielska - specjalista.

PRACOWNICY OBSŁUGI

1. Bogusław Rakowicz - starszy rzemieślnik.

2. Iwona Gawlińska - sprzątaczka.

3. Elżbieta Kołodziej - sprzątaczka.

4. Monika Piątek - sprzątaczka.

5. Janina Raczyńska - sprzątaczka.

6. Bożena Rakowicz - sprzątaczka.

7. Janina Rybicka - sprzątaczka.