Pracownicy

GRONO PEDAGOGICZNE

1. Piotr Halama - dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotów zawodowych.
2. Maria Krajniak - wicedyrektor ds. organizacyjnych, nauczyciel informatyki.
3. Józef Felcyn - wicedyrektor ds. wychowawczych, nauczyciel języka angielskiego.

4. Danuta Wolny - pedagog szkolny.
5. Ewa Kuźmińska - nauczyciel informatyki.
6. Roman Powolny - nauczyciel przedmiotów policyjnych.
7. Anna Pawlaczyk - nauczyciel przedmiotów zawodowych.
8. Maria Mierzejewska - nauczyciel bibliotekarz.
9. Joanna Danielewicz - nauczyciel języka polskiego.
10. Dorota Bryndza - nauczyciel wychowania fizycznego.
11. Jadwiga Bartz - nauczyciel języka polskiego.
12. Leszek Brzozowski - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.
13. Maciej Izban - nauczyciel wychowania fizycznego.
14. Katarzyna Piszczek - nauczyciel języka polskiego.
15. Bożena Kaczmarek - nauczyciel biologii i geografii.
16. Beata Hanak - nauczyciel przedmiotów zawodowych.
17. Anna Kucharska - nauczyciel bibliotekarz.
18. Lidia Gadzinowska - nauczyciel języka polskiego.
19. Radosław Sójka - nauczyciel wychowania fizycznego.
20. Joanna Kałka - nauczyciel języka angielskiego.
21. Bożena Fonrath - Korpal - nauczyciel języka polskiego.
22. Dorota Kasprowicz - nauczyciel języka niemieckiego.
23. Anna Świerczyńska - nauczyciel przedmiotów zawodowych.
24. Kamila Michalska - nauczyciel wychowania fizycznego.
25. Hanna Rewolińska - nauczyciel fizyki.
26. Alicja Korbeń - nauczyciel geografii.
27. Piotr Liwiński - nauczyciel religii.
28. Tomasz Jopek - nauczyciel samoobrony.
29. Dagmara Cybulska - nauczyciel matematyki.
30. Elżbieta Tchorek - nauczyciel katecheta.
31. Anna Borowicz - nauczyciel języka angielskiego.
32. Kinga Mikołajewska - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.
33. Daria Szostak - nauczyciel przedmiotów zawodowych.
34. Karolina Hryckiewicz - nauczyciel języka angielskiego.
35. Magdalena Dembska - nauczyciel języka niemieckiego.
36. Katarzyna Chojnowska - nauczyciel matematyki.
37. Agnieszka Podlecka - nauczyciel wychowania fizycznego.
38. Kamila Skrobot - nauczyciel chemii.
39. Janusz Wilczewski - nauczyciel matematyki.
40. Katarzyna Korniewicz - nauczyciel języka angielskiego.

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

1. Jolanta Polasik - główny księgowy.
2. Agnieszka Lament - sekretarz szkoły (Bernadetta Bzdawka - zastępstwo).
3. Mieczysława Jasińska - kierownik gospodarczy.
4. Urszula Cegielska - specjalista.
5. Anna Lipska - samodzielny referent ds. administracyjnych.

PRACOWNICY OBSŁUGI

1. Marianna Byra - starsza woźna.
2. Bogusław Rakowicz - starszy rzemieślnik.
3. Mirosław Kowalski - starszy rzemieślnik.
4. Iwona Gawlińska - sprzątaczka.
5. Elżbieta Kołodziej - sprzątaczka.
6. Monika Piątek - sprzątaczka.
7. Janina Raczyńska - sprzątaczka.
8. Bożena Rakowicz - sprzątaczka.
9. Janina Rybicka - sprzątaczka.