W dniach 5 - 9 grudnia 2016 r. szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Pilski uczestniczyły w zorganizowanym przez Pana Eligiusza Komarowskiego Starostę Pilskiego „Europejskim tygodniu umiejętności zawodowych - Odkryj swój talent”. W ramach Festiwalu Zawodów odbywały się drzwi otwarte, konkursy, warsztaty dla gimnazjalistów, wycieczki do zakładów pracy, spotkania z doradcą zawodowym, absolwentami szkół, przedstawicielami firm i instytucji.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych „Odkryj swój talent!”
Festiwal Zawodów - Wybierz przyszłość - Wybierz zawód