Oblicza nowoczesnej szkoły zawodowej.
Piotr Halama, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. KEN w Pile.

Ponad 420 osób było zaangażowanych w przygotowanie oraz czynnie uczestniczyło w „Festiwalu Zawodów” w naszej szkole.
Celami Festiwalu była promocja kształcenia zawodowego, wzmacnianie współpracy szkół zawodowych z instytucjami otoczenia społecznego i budowanie partnerstw, prezentacja zawodów i oferty kształcenia szkół z Powiatu Pilskiego, przegląd dobrych praktyk w kształceniu zawodowym, integracja społeczna i rozwój aktywności obywatelskiej.

Dzisiaj w naszej Szkole przy Teatralnej odbyła się konferencja „Wybierz przyszłość - wybierz zawód”. Gości przybyłych na konferencję powitał Piotr Halama, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. KEN w Pile.
Konferencję oficjalnie otworzył Pan Eligiusz Komarowski Starosta Pilski, który podsumował Festiwal Zawodów.