Podsumowanie Festiwalu Zawodów w Szkole przy Teatralnej

Ponad 420 osób było zaangażowanych w przygotowanie oraz czynnie uczestniczyło w „Festiwalu Zawodów” w naszej szkole.
Celami Festiwalu była promocja kształcenia zawodowego, wzmacnianie współpracy szkół zawodowych z instytucjami otoczenia społecznego i budowanie partnerstw, prezentacja zawodów i oferty kształcenia szkół z Powiatu Pilskiego, przegląd dobrych praktyk w kształceniu zawodowym, integracja społeczna i rozwój aktywności obywatelskiej.

08 grudnia odbyła się w Szkole przy Teatralnej konferencja „Wybierz przyszłość - wybierz zawód”, w której uczestniczyło blisko stu osób. Podczas konferencji wystąpiło 6 prelegentów: Mirosław Dzieniszewski - dyrektor Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Pile, prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski - rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, Jan Palacz - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie, dr inż. Piotr Gorzelańczyk - zastępca dyrektora Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, Piotr Halama, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile, Grażyna Sobieraj - właścicielka firmy „Grapil” producenta odzieży gastronomicznej i roboczej.

Zorganizowaliśmy tę konferencję z myślą o nauczycielach przedmiotów zawodowych po to, by poszerzyć ich wiedzę na temat planowanych zmian w kształceniu zawodowym i różnych jego odmian na przykład kształcenia dualnego. W konferencji udział wzięli również przedstawiciele uczelni wyższych, a także pracodawcy, ponieważ chcieliśmy poznać ich oczekiwania wobec wyzwań jakie stawia reforma - mówi Piotr Halama, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile.

Podsumowanie Festiwalu Zawodów nastąpiło na konferencji prasowej Pana Eligiusza Komarowskiego Starosty Pilskiego. W konferencji prasowej brali również udział Iwona Schulz - przewodnicząca Komisji Edukacji, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Powiatu w Pile, prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski - rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, Grażyna Sobieraj - właścicielka firmy „Grapil” producenta odzieży gastronomicznej i roboczej, Łucja Zielińska - dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile i Piotr Halama - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej.

Przez cały tydzień trwały w naszej szkole warsztaty dedykowane uczniom gimnazjów.
„Pracujemy z pasją” - uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w zakresie modelowania, czesania oraz makijażu.
„Magia recyklingu” - warsztaty, podczas których uczestnikom przybliżono problem ekologistyki. Pokazaliśmy jak można „po raz drugi” wykorzystać rzeczy, których już „nie chcemy”.
„Z matematyką przez świat” - warsztaty podczas których uczestnicy poznali min. metodę szybkiego liczenia tzw. japońską metodę mnożenia, a także praktycznie wykorzystanie matematyki.
„Co robić a czego nie robić podczas rozmowy o pracę?” - wskazówki jak pozytywnie przejść rozmowę kwalifikacyjną - warsztaty prowadzone w języku angielskim, miały na celu uświadomienie uczestnikom jak ważne jest wcześniejsze przygotowanie do rozmowy z potencjalnym pracodawcą.
Warsztaty prowadzili nauczyciele Teatralnej: p. Hanna Rewolińska, p. Daria Szostak, p. Beata Hanak, p. Anna Pawlaczyk.

06 grudnia nasi uczniowie z technikum logistycznego brali udział wykładzie prowadzonym przez dr inż. Piotra Bojara na temat w Bezpieczeństwa w transporcie drogowym w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.