Konferencja „Wybierz przyszłość - wybierz zawód”

Dzisiaj w naszej Szkole przy Teatralnej odbyła się konferencja „Wybierz przyszłość - wybierz zawód”. Gości przybyłych na konferencję powitał Piotr Halama, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. KEN w Pile.
Konferencję oficjalnie otworzył Pan Eligiusz Komarowski Starosta Pilski, który podsumował Festiwal Zawodów.

„Ideę szkolnictwa zawodowego i dualnego we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej” przedstawił prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.

„Kształcenie ponadpodstawowe w świetle planowanych uregulowań prawnych” omówił Pan Mirosław Dzieniszewski, dyrektor Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Pile.

Trzecim prelegentem był Pan Jan Palacz, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie, ekspert w zakresie modernizacji podstaw programowych i opisu Polskiej Ramy Kwalifikacji dla zawodów, który zaprezentował „Modernizację kształcenia zawodowego z punktu widzenia praktyka”.

„Studia dualne - kształcenie we współpracy z biznesem, gwarancją sukcesu na rynku pracy” omówił dr inż. Piotr Gorzelańczyk, zastępca dyrektora Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, koordynator studiów dualnych w Instytucie Politechnicznym.

„Oblicza nowoczesnej szkoły zawodowej” pokazał Piotr Halama, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. KEN w Pile.

Ostatnim prelegentem była Pani Grażyna Sobieraj właścicielka firmy „Grapil” producenta odzieży gastronomicznej i roboczej, która w swoim wystąpieniu „Rynek pracy a kształcenie zawodowe” przedstawiła oczekiwania pracodawców wobec edukacji zawodowej.

Podsumowania konferencji dokonała Pani Łucja Zielińska, dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile.

Adresatami konferencji byli dyrektorzy, nauczyciele, pracodawcy, instytucje rynku pracy, zrzeszenia gospodarcze z regionu oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

Patronat medialny konferencji: „My Zawodowcy” oraz „Republika Edukacji”.