Podsumowanie Konferencji - Łucja Zielińska

Podsumowanie Konferencji
Łucja Zielińska, dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile.

Festiwal Zawodów. Konferencja „Wybierz przyszłość - wybierz zawód”.
8 grudnia 2016 r.