Kształcenie ponadpodstawowe w świetle planowanych uregulowań prawnych - Mirosław Dzieniszewski

Kształcenie ponadpodstawowe w świetle planowanych uregulowań prawnych.
Mirosław Dzieniszewski, dyrektor Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Pile.

Festiwal Zawodów. Konferencja „Wybierz przyszłość - wybierz zawód”.
8 grudnia 2016 r.