Oblicza nowoczesnej szkoły zawodowej - Piotr Halama

Oblicza nowoczesnej szkoły zawodowej.
Piotr Halama, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. KEN w Pile.

Festiwal Zawodów. Konferencja „Wybierz przyszłość - wybierz zawód”.
8 grudnia 2016 r.