Dokumenty do pobrania

1. Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile.

2. Szkolne Zasady Oceniania.

Wszystkie dokumenty szkolne są dostępne na platformie elearningowej Manufaktura Elearningu.