Dokumenty do pobrania

1. Statut Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile (tekst ujednolicony z dnia 29.01.2019 r.)

2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.

Podręczniki 2019/2020

Facebook

youtube drawing