Wystąpienie Pana Eligiusza Komarowskiego Starosty Pilskiego.

03 marca 2017 roku odbyły się obchody jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile. W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście - parlamentarzyści , przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, miejskich, liczni emerytowani pracownicy szkoły, absolwenci oraz uczniowie szkoły.

Dziennik elektroniczny

Facebook

youtube drawing