70 lecie Szkoły przy Teatralnej - statuetki #Teatralna2017

Jubileusz 70-lecia Szkoły przy Teatralnej był szczególną okazją, aby nagrodzić nagrodzić tych, których praca została zapamiętana przez pokolenia absolwentów, a nieprzeciętna osobowość wzbudzała podziw i szacunek. To legendy szkoły, ludzie, dla których wychowanie młodego pokolenia stało się treścią i sensem życia.

Statuetka została przyznana przez kapitułę, w skład której weszli pracownicy szkoły, absolwenci, przedstawiciele Rady Rodziców i organizacji uczniowskich.

Statuetki #Teatralna2017 otrzymali:

Pan Hieronim Banaś - wicedyrektora szkoły w latach 1999 - 2001.

Pani Teresa Barszczewska - nauczycielka w Medycznym Studium Zawodowym oraz w Liceum Medycznym w latach 1985 - 2003.

Pan Franciszek Francuzik - dyrektor szkoły w latach 1983 - 1989.

Pani Krystyna Gapińska - nauczycielka przedmiotów zawodowych w latach 1976 - 1998.

Pan Jerzy Wojciech Gapiński - dyrektor szkoły w latach 1989 - 2001.

Pan Szczęsny Góral - nauczyciel chemii i materiałoznawstwa w latach 1975 - 1985.

Pani Zofia Grabowska - starsza woźna w latach 1985 - 2000.

Pan Zbigniew Horowski - wicedyrektor szkoły w latach 1974 - 1991.

Pani Genowefa Kopeć - starsza woźna w latach 1975 - 2000.

Pani Maria Kubica - dyrektor szkoły w latach 2001 - 2016.

Pani Czesława Kucharska - nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii w latach 1971 - 2001,.

Pani Zofia Mech - nauczycielka fizyki w latach 1971 - 1999.

Pani Anna Murat - Kaniecka - kierownik szkolenia praktycznego oraz nauczycielka w Medycznym Studium Zawodowym i Liceum Medycznym w latach 1985 - 2001.

Pani Krystyna Rutkowska - nauczycielka zajęć technicznych i reklamy w latach 1971 - 1990.

Pani Aleksandra Stadnik - nauczycielka matematyki w latach 1970 - 1995.

Pan Andrzej Trempała - wicedyrektor szkoły w latach 2001 - 2015.

Pani Krystyna Wiczyńska - nauczycielka języka polskiego w latach 1975 - 1997.

Pani Wanda Zwolińska - pedagog szkolny w latach 1975 - 1997.

Jubileusz 70 lecia Szkoły przy Teatralnej.

Piła, 03.03.2017 r.

Dziennik elektroniczny

Facebook

youtube drawing