ZARZĄD

1. Magdalena Kot - przewodnicząca
2. Krzysztof Przewoźniak - wiceprzewodniczący
3. Tomasz Szarszewski - sekretarz

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Podstawowe informacje dotyczące współpracy z ubezpieczycielem w związku z zawartą umową grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej

Ubezpieczyciel: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Polsce, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, numer zezwolenia Ministra Finansów DU/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 roku.

Numer polisy niezbędny przy zgłaszaniu roszczeń: EDU-A/P nr 069825

Składka roczna: 45 zł

Kwota ubezpieczenia: 18.000 zł