Szkolny Klub Wolontariatu

Szkolny Klub Wolontariatu „Zawsze pomocni” wzbogaca życie uczniów o kluczowe umiejętności społeczne takie jak m.in. nauka tolerancji i odpowiedzialności za siebie i innych, dostrzeganie potrzeb innych, budowanie trwałych relacji i więzi oraz uczy jak zarządzać swoim wolnym czasem.

Szkolny Klub Wolontariatu współpracuje z:
- Pilskim Bankiem Żywności
- Towarzystwem Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile
- Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu w Pile
- Centrum Charytatywno - Opiekuńczym Caritas p.w. Matki Bożej z Lourdes w Pile
- Warsztatami Terapii Zajęciowej w Pile

Koordynatorem SKW jest pani Anna Borowicz we współpracy z panią Anną Kucharską i panią Anną Pawlaczyk. W skład klubu wchodzą uczniowie klas: liceum ogólnokształcącego, technikum oraz szkoły branżowej I stopnia..