Samorząd uczniowski

Samorząd jest organem przedstawicielskim uczniów Szkoły.

Samorząd reprezentuje interesy całej społeczności uczniowskiej, przedstawiając dyrektorowi oraz radzie pedagogicznej wnioski i opinie w sprawach dotyczących uczniów i szkoły.

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący - Patryk Wysocki I a T
Zastępca - Dawid Eichstaedt I a T
Członek  - Sara Wachowiak II b LO
Skarbnik - Weronika Podemska

Opiekunowie: Daria Szostak, Katarzyna Chojnowska i Kamila Michalska