Szkolny Klub Europejski

Szkolny Klub Europejski zajmuje się rozwijaniem świadomości europejskiej poprzez:

- poznawanie dziedzictwa kulturowego naszego kraju i regionu
- zdobywanie i szerzenie informacji o krajach członkowskich Unii Europejskiej
- organizowanie spotkań członków klubu
- działalność informacyjną
- tworzenie gazetek tematycznych
- poszerzanie wiedzy - organizowanie konkursów na temat państw członkowskich UE
- organizowanie uroczystości europejskich w szkole

Opiekunem SKE jest pani Kinga Mikołajewska. Dzięki działalności SKE młodzież naszej szkoły rozwija swoją wiedzę o Europie. Spotkania klubu odbywają się w sali 309. W skład klubu wchodzą uczniowie z klas: liceum ogólnokształcącego, technikum oraz szkoły branżowej I stopnia.

Zostań członkami SKE! Serdecznie zapraszamy :)