Egzamin maturalny

Część pisemna z przedmiotów obowiązkowych - poziom podstawowy

04.05.2021 r. - język polski
05.05.2021 r. - matematyka
06.05.2021 r. - język angielski
13.05.2021 r. - język niemiecki

Część ustna
07.05.2021 r. - 20.05.2021 r. - (oprócz 09.05.2021 r. i 16.05.2021 r.)

Wydanie świadectw: 05.07.2021 r.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym
24.08.2021 r., godzina 9.00 - część pisemna
23.08.2021 r. - 24.08.2021 r. - część ustna

Wydanie świadectw: 10.09.2021 r.

Informacje o sposobie składania deklaracji maturalnych

Proszę wejść na stronę https://deklaracja.edu.pl/ i wypełnić  deklarację maturalną zgodnie z instrukcją.

Kod szkoły
Liceum Ogólnokształcące 301901-0212F
Technikum 301901-0234R    

1. Wypełnioną deklarację należy wydrukować dwustronnie (na jednej kartce) wykorzystując otrzymany mailem lub pobrany plik PDF (dostępny po wypełnieniu formularza).
2. Tak przygotowaną deklarację należy podpisać w wymaganych miejscach i złożyć u wychowawcy klasy w terminie do 30 września 2020 roku, a absolwenci w terminie do 7 lutego 2021r. w sekretariacie szkoły. Ważna jest ta deklaracja, której wydruk zostanie dostarczony do szkoły.
3. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o egzaminie maturalnym na ten rok szkolny - https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule
4. Terminy egzaminów maturalnych - https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20AKT_20190819.pdf

DODATKOWE INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020, W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI ROZWIĄZANIAMI DOTYCZĄCYMI PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW W 2020 R. ZE WZGLĘDU NA COVID-19

1. Absolwent, który w 2020 r. nie zdał egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, przystępując do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 (lub w latach kolejnych), przystępuje również do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, jeżeli:
a. nie przystępował wcześniej do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej albo
b. przystępował do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, ale otrzymał wynik niższy niż 30% punktów możliwych do uzyskania albo egzamin został unieważniony.