Egzamin maturalny

Część pisemna z przedmiotów obowiązkowych - poziom podstawowy

06.05.2019 r. - język polski
07.05.2019 r. - matematyka
08.05.2019 r. - język angielski
14.05.2019 r. - język niemiecki

Część ustna

09.05.2019 r. - 22.05.2019 r. - (oprócz 12.05.2019 r. i 19.05.2019 r.) - język polski
06.05.2019 r. - 25.05.2019 r. - (oprócz 12.05.2019 r. i 19.05.2019 r.) - język obcy nowożytny

Wydanie świadectw: 04.07.2019 r.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

20.08.2019 r., godzina 9.00 - część pisemna
20.08.2019 r. - 21.08.2019 r. - część ustna

Wydanie świadectw: 11.09.2019 r.

OKE Poznań - Egzamin maturalny

Załącznik: Komunikat Dyrektora CKE - Harmonogram egzaminu maturalnego 2019