Egzamin maturalny

Część pisemna z przedmiotów obowiązkowych - poziom podstawowy

04.05.2020 r. - język polski
05.05.2020 r. - matematyka
06.05.2020 r. - język angielski
12.05.2020 r. - język niemiecki

Część ustna

07.05.2020 r. - 22.05.2020 r. - (oprócz 10.05.2020 r. i 17.05.2020 r.) - język polski
04.05.2020 r. - 22.05.2020 r. - (oprócz 10.05.2020 r. i 17.05.2020 r.) - język obcy nowożytny

Wydanie świadectw: 03.07.2020 r.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

25.08.2020 r., godzina 9.00 - część pisemna
24.08.2020 r. - 25.08.2020 r. - część ustna

Wydanie świadectw: 11.09.2020 r.

OKE Poznań - Egzamin maturalny

Załącznik: Komunikat Dyrektora CKE - Harmonogram egzaminu maturalnego 2020

Uwaga maturzyści!

Proszę wejść na stronę https://deklaracja.edu.pl/ i wypełnić deklarację maturalną zgodnie z instrukcją.

Kod szkoły

Liceum ogólnokształcące 301901-0212F
Technikum 301901-0234R

1. Wypełnioną deklarację należy wydrukować dwustronnie (na jednej kartce) wykorzystując otrzymany mailem lub pobrany plik PDF (dostępny po wypełnieniu formularza).
2. Tak przygotowaną deklarację należy podpisać w wymaganych miejscach i złożyć u wychowawcy klasy w terminie do 30 września 2019 roku, a absolwenci w terminie do 7 lutego 2020r w sekretariacie szkoły.
3. Ważna jest ta deklaracja, której wydruk zostanie dostarczony do szkoły.

ABSOLWENCI PODWYŻSZAJĄCY WYNIKI
Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej z lat szkolnych 2015/2016 - 2018/2019, który po raz trzeci przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z  tego samego przedmiotu dodatkowego, ponosi opłatę za egzamin maturalny. Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2020 r. - 7 marca 2020 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
Absolwent, który przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszał w deklaracji przystąpienia do egzaminu, ale nie przystąpił do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, ponosi opłatę za egzamin maturalny. Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2020 r. - 7 marca 2020 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Wszystkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego znajdują się na stronie www.oke.poznan.pl