Egzamin maturalny

Część pisemna z przedmiotów obowiązkowych - poziom podstawowy

04.05.2018 r. - język polski
07.05.2018 r. - matematyka
08.05.2018 r. - język angielski
15.05.2018 r. - język niemiecki

Część ustna

09.05.2018 r. - 22.05.2018 r. - (oprócz 13.05.2018 r. i 20.05. 2018 r.) - język polski
05.05.2018 r. - 25.05.2018 r. - (oprócz 06.05.2018 r., 13.05.2018 r. i 20.05.2018 r.) - język obcy nowożytny

Wydanie świadectw: 03.07.2018 r.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

21.08.2018 r., godzina 9.00 - część pisemna
21.08.2018 r. - 22.08.2018 r. - część ustna

Wydanie świadectw: 11.09.2018 r.

OKE Poznań - Egzamin maturalny

Załącznik: Komunikat Dyrektora CKE - Harmonogram egzaminu maturalnego 2018