Część pisemna z przedmiotów obowiązkowych - poziom podstawowy

04.05.2018 r. - język polski
07.05.2018 r. - matematyka
08.05.2018 r. - język angielski
15.05.2018 r. - język niemiecki

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

11.01.2018 r. - część pisemna dla uczniów klasy IV a T i IV b T
10.01.2018 r. - część praktyczna dla uczniów klasy IV a T i IV b T

Termin ogłoszenia wyników: 23.03.2018 r.

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 27 kwietnia 2018 r. - 25 maja 2018 r.

19.06.2018 r. - część pisemna dla uczniów klasy II l T, III l T, III w (gr. sprzedawców)
22.06.2018 r. - 04.07.2018 r. - część praktyczna dla uczniów klasy III w (gr. sprzedawców)
26.06.2018 r. - część praktyczna dla uczniów klasy II l T i III l T

Termin ogłoszenia wyników: 31.08.2018 r.

OKE Poznań - Egzamin zawodowy "nowy"

Szkolny Klub Europejski zajmuje się rozwijaniem świadomości europejskiej poprzez:

- poznawanie dziedzictwa kulturowego naszego kraju i regionu
- zdobywanie i szerzenie informacji o krajach członkowskich Unii Europejskiej
- organizowanie spotkań członków klubu
- działalność informacyjną
- tworzenie gazetek tematycznych
- poszerzanie wiedzy - organizowanie konkursów na temat państw członkowskich UE
- organizowanie uroczystości europejskich w szkole