Zebrania z rodzicami

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1. 11.09.2019 r.
godzina 16.30 - spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych liceum ogólnokształcącego (w auli szkolnej);
godzina 17.30 - spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych technikum (w auli szkolnej).
12.09.2019 r.
godzina 16.30 - spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych szkoły branżowej I stopnia (w auli szkolnej);
godzina 17.30 - spotkanie dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów klas maturalnych (w auli szkolnej) i spotkania wychowawców z rodzicami uczniów pozostałych klas.

2. 24.10.2019 r., godzina 16.30 - spotkania z wychowawcami (bez klas maturalnych).

3. 21.11.2018 r., godzina 16.30 - spotkania z wychowawcami klas maturalnych (informacje dla rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną w I semestrze).

4. 19.12.2018 r., godzina 16.30 - spotkania z wychowawcami (informacje dla rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną w I semestrze; wszystkie klasy pierwsze, drugie i klasy trzecie technikum i szkoły branżowej).

5. 09.01.2020 r., godzina 16.30 - spotkania z wychowawcami klas maturalnych (podsumowanie I semestrze).

6. 23.01.2020 r., godzina 16.30 - spotkania z wychowawcami (podsumowanie I semestru; wszystkie klasy pierwsze, drugie i klasy trzecie technikum i szkoły branżowej).

7. 19.03.2020 r., godzina 16.30 - spotkania z wychowawcami (wszystkie klasy).

8. 21.05.2020 r., godzina 16.30 - spotkania z wychowawcami (informacje dla rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną w II semestrze; wszystkie klasy pierwsze, drugie i klasy trzecie technikum i szkoły branżowej).