Zebrania z rodzicami

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

1. 07.09.2017 r., godzina 16.30 - spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców z rodzicami klas pierwszych (organizacja roku szkolnego, Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018).

2. 14.09.2017 r., godzina 16.30 - spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców z rodzicami uczniów klas drugich, trzecich i czwartych (organizacja i procedury egzaminu maturalnego, organizacja roku szkolnego, Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018).

3. 26.10.2017 r., godzina 16.30 - spotkania z wychowawcami (bez klas maturalnych).

4. 16.11.2017 r., godzina 16.30 - spotkania z wychowawcami klas maturalnych (informacje dla rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną w I semestrze).

5. 21.12.2017 r., godzina 16.30 - spotkania z wychowawcami klas maturalnych (podsumowanie I semestrze).

6. 11.01.2018 r., godzina 16.30 - spotkania z wychowawcami (informacje dla rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną w I semestrze; wszystkie klasy pierwsze, drugie i klasy trzecie technikum i szkoły branżowej).

7. 08.02.2018 r., godzina 16.30 - spotkania z wychowawcami (podsumowanie I semestru; wszystkie klasy pierwsze, drugie i klasy trzecie technikum i szkoły branżowej).

8. 05.04.2018 r., godzina 16.30 - spotkania z wychowawcami (wszystkie klasy).

9. 24.05.2018 r., godzina 16.30 - spotkania z wychowawcami (informacje dla rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną w II semestrze; wszystkie klasy pierwsze, drugie i klasy trzecie technikum i szkoły branżowej).