Zebrania z rodzicami

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

1. 07.09.2021 r.

godzina 16.30

Spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców z rodzicami uczniów klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego i szkoły branżowej I stopnia (w auli szkolnej).

08.09.2021 r.

godzina 16.30

Spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych technikum (w auli szkolnej).

09.09.2021 r.

godzina 16.30

Spotkanie dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów klas maturalnych (w auli szkolnej).

Spotkania wychowawców z rodzicami pozostałych klas.

2. 21.10.2021 r., godzina 17.00 - spotkania z wychowawcami (bez klas maturalnych).

3. 18.11.2021 r., godzina 17.00 - spotkania z wychowawcami klas maturalnych (informacje dla rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną w I semestrze).

4. 16.12.2021 r., godzina 17.00 - spotkania z wychowawcami (informacje dla rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną w I semestrze; wszystkie klasy pierwsze, drugie i klasy trzecie technikum i szkoły branżowej).

5. 05.01.2022 r., godzina 17.00 - spotkania z wychowawcami klas maturalnych (podsumowanie I semestru).

6. 03.02.2022 r., godzina 17.00 - spotkania z wychowawcami (podsumowanie I semestru; wszystkie klasy pierwsze, drugie i klasy trzecie technikum i szkoły branżowej).

7. 17.03.2022 r., godzina 17.00 - spotkania z wychowawcami (wszystkie klasy).

8. 26.05.2022 r., godzina 17.00 - spotkania z wychowawcami (informacje dla rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną w II semestrze; wszystkie klasy pierwsze, drugie i klasy trzecie technikum i szkoły branżowej).