Zebrania z rodzicami

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

1. 12.09.2018 r.

godzina 16.30 - spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców z rodzicami klas pierwszych (w auli szkolnej) oraz spotkanie z wychowawcą rodziców uczniów z klasy II f.

godzina 17.00 - spotkanie dyrekcji i wychowawców z rodzicami klas maturalnych (w auli szkolnej) i spotkania wychowawców z rodzicami uczniów pozostałych klas.

godzina 17.30 - posiedzenie Rady Rodziców (sala 112).

2. 25.10.2018 r., godzina 16.30 - spotkania z wychowawcami (bez klas maturalnych).

3. 15.11.2018 r., godzina 16.30 - spotkania z wychowawcami klas maturalnych (informacje dla rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną w I semestrze).

4. 11.12.2018 r., godzina 16.30 - spotkania z wychowawcami (informacje dla rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną w I semestrze; wszystkie klasy pierwsze, drugie i klasy trzecie technikum i szkoły branżowej).

5. 20.12.2018 r., godzina 16.30 - spotkania z wychowawcami klas maturalnych (podsumowanie I semestrze).

6. 31.01.2019 r., godzina 16.30 - spotkania z wychowawcami (podsumowanie I semestru; wszystkie klasy pierwsze, drugie i klasy trzecie technikum i szkoły branżowej).

7. 21.03.2019 r., godzina 16.30 - spotkania z wychowawcami (wszystkie klasy).

8. 23.05.2019 r., godzina 16.30 - spotkania z wychowawcami (informacje dla rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną w II semestrze; wszystkie klasy pierwsze, drugie i klasy trzecie technikum i szkoły branżowej).