Zebrania z rodzicami

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

1. 07.09.2020 r.
godzina 17.30
Spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców z rodzicami uczniów klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego (w auli szkolnej).
godzina 18.15
Spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych technikum (w auli szkolnej).

08.09.2020 r.
godzina 17.30
Spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych szkoły branżowej I stopnia (w auli szkolnej).
godzina 18.15
Spotkanie dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów klas maturalnych (w auli szkolnej).

09.09.2020 r.
godzina 17.30
Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas drugich liceum ogólnokształcącego i technikum (w salach lekcyjnych).
godzina 18.15
Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas drugich branżowej szkoły I stopnia (w salach lekcyjnych).

10.09.2020 r.
Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów trzecich technikum i branżowej szkoły I stopnia (w salach lekcyjnych).

2. 22.10.2020 r., godzina 17.30 - spotkania z wychowawcami (bez klas maturalnych).

3. 19.11.2020 r., godzina 17.30 - spotkania z wychowawcami klas maturalnych (informacje dla rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną w I semestrze).

4. 17.12.2020 r., godzina 17.30 - spotkania z wychowawcami (informacje dla rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną w I semestrze; wszystkie klasy pierwsze, drugie i klasy trzecie technikum i szkoły branżowej).

5. 07.01.2021 r., godzina 17.30 - spotkania z wychowawcami klas maturalnych (podsumowanie I semestru).

6. 04.02.2021 r., godzina 17.30 - spotkania z wychowawcami (podsumowanie I semestru; wszystkie klasy pierwsze, drugie i klasy trzecie technikum i szkoły branżowej).

7. 18.03.2021 r., godzina 17.30 - spotkania z wychowawcami (wszystkie klasy).

8. 27.05.2021 r., godzina 17.30 - spotkania z wychowawcami (informacje dla rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną w II semestrze; wszystkie klasy pierwsze, drugie i klasy trzecie technikum i szkoły branżowej).