W ramach realizacji Programu Profilaktyki 16 lutego 2017 roku podczas zebrań z rodzicami została w naszej szkole przeprowadzona prelekcja. Rodzice uczniów wzięli udział w ciekawej prelekcji na temat stresu, jego negatywnych konsekwencji i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych przez młodych ludzi oraz możliwości wsparcia uczniów w walce ze stresem. W trakcie prelekcji przedstawione zostały indywidualne, psychiczne, społeczne, środowiskowe i szkolne aspekty problemów młodych ludzi oraz informacje o tym, co warto wiedzieć, aby uchronić swoje dziecko od negatywnych skutków sytuacji trudnych.

Dział: Tablica
poniedziałek, 13 luty 2017 14:32

Zebranie Rady Rodziców i wywiadówki

RADA RODZICÓW w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. KEN w Pile uprzejmie zawiadamia, że 16 lutego 2017 r. o godz. 16.00 odbędzie się zebranie rady rodziców.

Dział: Tablica
piątek, 06 listopad 2015 06:40

Rada Rodziców

ZARZĄD

1. Magdalena Kot - przewodnicząca - II a T
2. Agata Klement - wiceprzewodnicząca - II a T
3. Sylwia Filipiak - sekretarz - II a LO

Dział: Rodzic
wtorek, 07 lipiec 2015 08:09

Zebrania z rodzicami

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Dział: Rodzic
wtorek, 07 lipiec 2015 08:06

Ubezpieczenie

Podstawowe informacje dotyczące współpracy z ubezpieczycielem w związku z zawartą umową grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej

Ubezpieczyciel: AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ OGÓLNYCH SA

Numer polisy niezbędny przy zgłaszaniu roszczeń: 100050048140

Składka roczna: 40 zł

Dział: Rodzic