Rada Rodziców

ZARZĄD

1. Magdalena Kot - przewodnicząca - II a T
2. Agata Klement - wiceprzewodnicząca - II a T
3. Sylwia Filipiak - sekretarz - II a LO

CZŁONKOWIE

1. Celebańska Helena
2. Napierała Ksenia
3. Łabicka Mariola
4. Jagła Agnieszka
5. Krzysztofiak Monika
6. Polcyn Magdalena
7. Orchowska Małgorzata
8. Świstek Małgorzata
9. Kołowrocka Agata
10. Marszał Małgorzata
11. Chleboś Monika
12. Chojnowska Monika


KOMISJA REWIZYJNA

1. Nesteruk Małgorzata  - IV LT
2. Kluk Małgorzata - II w
3. Tausz Małgorzata - IV LT   

KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

1) Tworzenie, wspólnie z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły.
2) Opiniowanie Planu pracy szkoły.
3) Opiniowanie nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego.
4) Opiniowanie Statutu Szkoły i zmian do niego wprowadzanych.

W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców (prawnych opiekunów) uczniów szkoły oraz innych źródeł i nimi gospodarować.

Składka roczna na rok szkolny 2019/2020 wynosi: 50 zł

Rada Rodziców może wnosić do Rady Pedagogicznej, za pośrednictwem Dyrektora, wnioski o zmiany w Statucie.