Rada Rodziców

ZARZĄD

1. Magdalena Kot - przewodnicząca - II a T
2. Agata Klement - wiceprzewodnicząca - II a T
3. Sylwia Filipiak - sekretarz - II a LO

CZŁONKOWIE

1. Celebańska Helena
2. Napierała Ksenia
3. Orchowska Małgorzata
4. Łabicka Mariola
5. Jagła Agnieszka
6. Krzysztofiak Monika
7. Chleboś Monika
8. Polcyn Magdalena
9. Świstek Małgorzata
10. Kołowrocka Agata
11. Marszał Małgorzata
12. Chojnowska Monika


KOMISJA REWIZYJNA

1. Nesteruk Małgorzata  - III T
2. Kluk Małgorzata - IV a T
3. Tausz Małgorzata - III T   

KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

1) Tworzenie, wspólnie z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły.
2) Opiniowanie Planu pracy szkoły.
3) Opiniowanie nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego.
4) Opiniowanie Statutu Szkoły i zmian do niego wprowadzanych.

W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców (prawnych opiekunów) uczniów szkoły oraz innych źródeł i nimi gospodarować.

Składka roczna na rok szkolny 2018/2019 wynosi: 50 zł

Rada Rodziców może wnosić do Rady Pedagogicznej, za pośrednictwem Dyrektora, wnioski o zmiany w Statucie.