Rada Rodziców

ZARZĄD

1. Magdalena Kot - przewodnicząca - I a T
2. Anna Langner - wiceprzewodnicząca - IV a T
3. Elżbieta Grzybowska - sekretarz - II f

CZŁONKOWIE

1. Sylwia Filipiak
2. Angelika Krawczyk
3. Małgorzata Orchowska
4. Marzena Szczerbaniewicz - Jakubowska
5. Marzena Adamek
6. Julia Kołodziejewska
7. Monika Chleboś
8. Jakub Borczyk
9. Wiesława Zart
10. Ksenia Napierała
11. Magdalena Jankowska
12. Mariola Łabicka - Maćkowiak
13. Halina Jankowska
14. Urszula Musiał
15. Anna Jagła

KOMISJA REWIZYJNA

1. Małgorzata Nesteruk - III T
2. Monika Błauciak - IV a T
3. Małgorzata Tausz - III T   

KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

1) Tworzenie, wspólnie z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły.
2) Opiniowanie Planu pracy szkoły.
3) Opiniowanie nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego.
4) Opiniowanie Statutu Szkoły i zmian do niego wprowadzanych.

W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców (prawnych opiekunów) uczniów szkoły oraz innych źródeł i nimi gospodarować.

Składka roczna na rok szkolny 2018/2019 wynosi: 50 zł

Rada Rodziców może wnosić do Rady Pedagogicznej, za pośrednictwem Dyrektora, wnioski o zmiany w Statucie.