Rada Rodziców

ZARZĄD

1. Magdalena Kot - przewodnicząca
2. Krzysztof Przewoźniak - wiceprzewodniczący
3. Tomasz Szarszewski - sekretarz

CZŁONKOWIE

1. Marta Zielonka
2. Joanna Nowakowska
3. Marek Skrzypczak
4. Natalia Borkowska
5. Agnieszka Kaja
6. Sylwia Filipiak
7. Agnieszka Jagła
8. Patrycja Lorek
9. Maciej Łachacz
10. Agata Kołowrocka
11. Małgorzata Marszał
12. Monika Chleboś
13. Monika Chojnowska
14. Anna Remer
15. Małgorzata Biadon
16. Helena Celebańska
17. Marcin Borowiecki


KOMISJA REWIZYJNA

1. Grzegorz Frąckowiak
2. Małgorzata Tausz
3. Weronika Chomont

KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

1) Tworzenie, wspólnie z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły.
2) Opiniowanie Planu pracy szkoły.
3) Opiniowanie nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego.
4) Opiniowanie Statutu Szkoły i zmian do niego wprowadzanych.

W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców (prawnych opiekunów) uczniów szkoły oraz innych źródeł i nimi gospodarować.

Składka roczna na rok szkolny 2019/2020 wynosi: 50 zł

Numer konta bankowego Rady Rodziców: 80 1020 3844 0000 1202 0006 5334

Rada Rodziców może wnosić do Rady Pedagogicznej, za pośrednictwem Dyrektora, wnioski o zmiany w Statucie.