ZARZĄD

1. Magdalena Kot - przewodnicząca
2. Krzysztof Przewoźniak - wiceprzewodniczący
3. Tomasz Szarszewski - sekretarz

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Komplet materiałów informacyjnych dotyczących grupowego ubezpieczenia NNW.