ZARZĄD

1. Magdalena Kot - przewodnicząca - II a T
2. Agata Klement - wiceprzewodnicząca - II a T
3. Sylwia Filipiak - sekretarz - II a LO

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Podstawowe informacje dotyczące współpracy z ubezpieczycielem w związku z zawartą umową grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej

Ubezpieczyciel: AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ OGÓLNYCH SA

Numer polisy niezbędny przy zgłaszaniu roszczeń: 100050048140

Składka roczna: 40 zł