ZARZĄD

1. Magdalena Kot - przewodnicząca - I a T
2. Anna Langner - wiceprzewodnicząca - IV a T
3. Elżbieta Grzybowska - sekretarz - II f

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Podstawowe informacje dotyczące współpracy z ubezpieczycielem w związku z zawartą umową grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej

Ubezpieczyciel: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Numer polisy niezbędny przy zgłaszaniu roszczeń: EDU-A/P 041741