Rady Pedagogiczne

TERMINARZ POSIEDZEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1. 28.08.2019 r. - Zatwierdzenie egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych.

2. 30.08.2019 r. - Przydział godzin i wychowawstw, organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020.

3. 10.09.2019 r. - Zatwierdzenie Planu pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020 i Planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020.

4. 24.09.2019 r. – Zatwierdzenie Programu wychowawczo - profilaktycznego na rok szkolny 2019/2020 i Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na rok szkolny 2019/2020.

5. 22.10.2019 r. - Analiza wyników egzaminów zewnętrznych 2018/2019.

6. 17.12.2019 r. - Klasyfikacja semestralna uczniów klas maturalnych.

7. 21.01.2020 r. - Klasyfikacja semestralna uczniów pozostałych klas.

8. 11.02.2020 r. - Podsumowanie pracy szkoły w I semestrze.

9. 21.04.2020 r. - Klasyfikacja końcowa uczniów klas maturalnych.

10. 23.06.2020 r. - Rada klasyfikacyjna uczniów pozostałych klas.

11. 30.06.2020 r. - Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020.