Rady Pedagogiczne

TERMINARZ POSIEDZEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

1. 27.08.2020 r. - Zatwierdzenie egzaminów poprawkowych.

2. 31.08.2020 r. - Przydział godzin i wychowawstw, organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021.

3. 15.09.2020 r. - Zatwierdzenie Planu pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021, Planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021, Programu wychowawczo - profilaktycznego na rok szkolny 2020/2021.

4. 29.09.2020 r. - Zatwierdzenie Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na rok szkolny 2020/2021.

5. 20.10.2020 r. - Analiza wyników egzaminów zewnętrznych 2019/2020.

6. 21.12.2020 r. - Klasyfikacja semestralna uczniów klas maturalnych.

7. 26.01.2021 r. - Klasyfikacja semestralna uczniów pozostałych klas.

8. 09.02.2021 r. - Podsumowanie pracy szkoły w I semestrze.

9. 27.04.2021 r. - Klasyfikacja końcowa uczniów klas maturalnych.

10. 22.06.2021 r. - Rada klasyfikacyjna uczniów pozostałych klas.

11. 29.06.2021 r. - Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021.