TERMINARZ POSIEDZEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

1. 31.08.2018 r. - Zatwierdzenie egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych, przydziały godzin i innych czynności nauczycieli, organizacja roku szkolnego 2018/2019.

2. 11.09.2018 r. - Zatwierdzenie Planu pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019, Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 i Programu wychowawczo - profilaktycznego w roku szkolnym 2018/2019.

3. 27.10.2018 r. - Analiza wyników egzaminów zewnętrznych 2017/2018, szkolenie zespołu nauczycieli.

4. 18.12.2018 r. - Klasyfikacja semestralna uczniów klas maturalnych.

5. 08.01.2019 r. - Klasyfikacja semestralna uczniów pozostałych klas.

6. 29.01.2019 r. - Podsumowanie pracy szkoły w I semestrze.

7. 16.04.2019 r. - Klasyfikacja końcowa uczniów klas maturalnych.

8. 17.06.2019 r. - Rada klasyfikacyjna uczniów pozostałych klas.

9. 24.06.2019 r. - Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019.