Terminarz rad pedagogicznych.

1. 27.08.2021 r. - Zatwierdzenie egzaminów poprawkowych.

2. 31.08.2021 r. - Przydział godzin i wychowawstw, organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021.

3. 14.09.2021 r. - Zatwierdzenie Planu pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022, Planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022, Programu wychowawczo - profilaktycznego na rok szkolny 2021/2022.

4. 28.09.2021 r. - Zatwierdzenie Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na rok szkolny 2021/2022.

5. 19.10.2021 r. - Analiza wyników egzaminów zewnętrznych 2020/2021.

6. 21.12.2021 r. - Klasyfikacja semestralna uczniów klas maturalnych.

7. 11.01.2022 r. - Klasyfikacja semestralna uczniów pozostałych klas.

8. 01.02.2022 r. - Podsumowanie pracy szkoły w I semestrze.

9. 26.04.2022 r. - Klasyfikacja końcowa uczniów klas maturalnych.

10. 21.06.2022 r. - Rada klasyfikacyjna uczniów pozostałych klas.

11. 28.06.2022 r. - Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022.