TERMINARZ POSIEDZEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

1. 07.08.2017 r. - Zatwierdzenie aneksu nr 1 do Arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2017/2018.

2. 28.08.2017 r. - Organizacja roku szkolnego 2017/2018, projekty realizowane w szkole w roku szkolnym 2017/2018.

3. 31.08.2017 r. - Zatwierdzenie Planu pracy szkoły w roku szkolny 2017/2018, założenia do Programu wychowawczo - profilaktycznego w roku szkolnym 2017/2018, przydziały dodatkowych czynności nauczycielom.

4. 07.09.2017 r. - Zatwierdzenie aneksu nr 2 do Arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2017/2018.

5. 15.09.2017 r. - Zatwierdzenie Planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018.

6. 29.09.2017 r. - Zatwierdzenie Programu wychowawczo - profilaktycznego w roku szkolnym 2017/2018.

7. 24.10.2017 r. - Analiza wyników egzaminów zewnętrznych 2016/2017.

8. 19.12.2017 r. - Klasyfikacja semestralna uczniów klas programowo najwyższych.

9. 06.02.2018 r. - Klasyfikacja semestralna uczniów pozostałych klas.

10. 27.02.2018 r. - Podsumowanie pracy szkoły w I semestrze.

11. 24.04.2018 r. - Klasyfikacja końcowa uczniów klas programowo najwyższych.

12. 19.06.2018 r. - Rada klasyfikacyjna uczniów pozostałych klas.

13. 21.06.2018 r. - Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018.

TERMINARZ RAD SZKOLENIOWYCH

1. ....10.2017 r. - ................................................

2. ....11.2017 r. - ................................................

3. ....03.2018 r. - ................................................