Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość

„Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość”- czterotygodniowe staże zagraniczne. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest FRSE (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji).

Głównym celem projektu jest podwyższenie kompetencji zawodowych uczniów, doskonalenie komunikacji w języku obcym i podnoszenie atrakcyjności jego uczestników na rynku pracy.

 

       

Przedmiotem zamówienia jest  przeprowadzenie przygotowania pedagogiczno - psychologicznego dla uczestników projektu „Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość ”.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć dodatkowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile  w ramach projektu „Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość ”.

Oficjalnie wystartował projekt "Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość” - czterotygodniowe staże zagraniczne. Projekt realizowany na zasadach Erasmus + ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest FRSE (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji).