Harmonogram kursów dla zawodu logistyk - luty 2020 r.

Szkolenie z oprogramowania dotyczącego systemów nawigacji i wyznaczania tras - 40 uczniów.

(4 grupy x 10 uczniów) - 8 godzin.

1. Mapa jako rzut terenu, symbole i skala, orientacja.
2. Kompas, bieguny, azymut, wysokościomierz - zasada działania, zakres błędu, kalibracja, sposoby wykorzystania w nawigacji.
3. Przygotowanie trasy: azymut na odległość i azymut do wysokości.
4. Orientacja mapy, wyznaczanie azymutu w terenie, określanie swojego położenia.
5. Poruszanie się po wyznaczonej trasie: azymut na odległości, azymut do wysokości.
6. Zajęcia praktyczne.

22.02.2020 r.
Grupa I - godzina 8.00 - 14.00
Grupa II - godzina 14.00 - 20.00

23.02.2020 r.
Grupa III - godzina 8:00 - 14:00
Grupa IV - godzina 14:00 - 20:00

Dziennik elektroniczny

Egzaminy poprawkowe

Podręczniki 2021/2022

Facebook

youtube drawing

Elektroniczna Skrzynka Podawcza