Teatralna stawia na zawodowców

Powiat Pilski / Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile realizują projekt dofinansowany  z Funduszy Europejskich pn. "Teatralna stawia na zawodowców" - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów w Powiecie Pilskim
Głównym celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji/kompetencji zawodowych 147 uczniów (80K) i 6 nauczycieli (5K) Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile, w skład którego wchodzą uczniowie Technikum nr 2, Szkoły Branżowej I Stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Wsparciem objętych zostanie 164 Uczniów kształcących się w zawodach: fryzjer 40 U, drukarz 12 U, technik logistyk 100 U oraz sprzedawca 12 U, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie i oczekiwania regionalnego rynku pracy.
Projekt będzie realizowany przy współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym w okresie od 04.2019 do 12.2021 r.
Dofinansowanie projektu z UE: 714 768,39 zł.

 

Szkolenie z oprogramowania dotyczącego systemów nawigacji i wyznaczania tras - 40 uczniów.

Projekt "Teatralna stawia na zawodowców" - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów w Powiecie Pilskim. Harmonogram kursów dla zawodu sprzedawca.

"Teatralna stawia na zawodowców" - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów w Powiecie Pilskim

O projekcie:
NR PROJEKTU: RPWP.08.03.01-30-0040/18
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2019-04-01 - 2021-12-31
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 840 903,99 zł
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 714 768,39 zł
Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 „Edukacja”.
Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy.

Dziennik elektroniczny

Egzaminy poprawkowe

Podręczniki 2021/2022

Facebook

youtube drawing

Elektroniczna Skrzynka Podawcza