Zapytanie ofertowe 2/2018

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć dodatkowych z języka angielskiego, języka włoskiego i przygotowania kulturowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile w ramach projektu „Staże we Włoszech szansą na lepszą pracę".

Dotyczy Projektu „Staże we Włoszech szansą na lepszą pracę" (POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037518) realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kształcenie zdalne

Dziennik elektroniczny

Egzaminy poprawkowe

Facebook

youtube drawing