"Staże we Włoszech szansą na lepszą pracę"

O PROJEKCIE

NR PROJEKTU: POWER VET-2017-1-PL01-KA102-037518

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2017-12-05 do 2019-06-04

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 374 234,85 PLN

PARTNERZY PROJEKTU: YOUNET (włoska organizacja pośrednicząca)

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest podwyższenie kompetencji zawodowych uczniów skutkujących lepszym wynikiem egzaminów zewnętrznych, doskonaleniem komunikacji w języku obcym i podniesieniem atrakcyjności jego uczestników na rynku pracy.

Projekt polega na: odbyciu miesięcznych staży w przedsiębiorstwach zagranicznych przez 16 uczniów technikum w zawodzie logistyk, poprzedzonych zajęciami z języka angielskiego i języka włoskiego oraz przygotowaniem kulturowym i pedagogiczno - psychologicznym mających na celu przygotowanie do wyjazdu.

REZULTATY PROJEKTU

32 uczniów/uczennic Technikum nr 2  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile uczestniczących w stażach zagranicznych u włoskich pracodawców.

32 uczniów/uczennic, którzy nabyli kompetencje w wyniku zakończenia udziału we wsparciu.

Dziennik elektroniczny

Egzaminy poprawkowe

Podręczniki 2021/2022

Facebook

youtube drawing

Elektroniczna Skrzynka Podawcza