Staże we Włoszech szansą na lepszą pracę

„Staże we Włoszech szansą na lepszą pracę”- czterotygodniowe staże zagraniczne. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest FRSE (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji).

Głównym celem projektu jest podwyższenie kompetencji zawodowych uczniów skutkujących lepszym wynikiem egzaminów zewnętrznych, doskonalenie komunikacji w języku obcym i podnoszenie atrakcyjności jego uczestników na rynku pracy.

 

 

6 listopada 2018 roku odbyły się wizyty w przedsiębiorstwach monitorujące przebieg staży przeprowadzone przez członków zespołu projektowego : Darię Szostak i Beatę Hanak oraz dyrektora szkoły Piotra Halamę.

4 listopada 2018 roku uczestnicy projektu "Staże we Włoszech szansą na lepszą pracę" uczestniczyli w grze miejskiej mającej na celu poznanie Parmy - miasta, w którym odbywają staże.

Facebook

youtube drawing

Manufaktura Elearningu

Adres

Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile
ul. Teatralna 1
64 - 920 Piła

Statut

statut