×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 684.

Staże we Włoszech szansą na lepszą pracę

„Staże we Włoszech szansą na lepszą pracę”- czterotygodniowe staże zagraniczne. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest FRSE (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji).

Głównym celem projektu jest podwyższenie kompetencji zawodowych uczniów skutkujących lepszym wynikiem egzaminów zewnętrznych, doskonalenie komunikacji w języku obcym i podnoszenie atrakcyjności jego uczestników na rynku pracy.

 

 

4 listopada 2018 roku uczestnicy projektu "Staże we Włoszech szansą na lepszą pracę" uczestniczyli w grze miejskiej mającej na celu poznanie Parmy - miasta, w którym odbywają staże.

Przedmiotem zamówienia jest  przeprowadzenie przygotowania pedagogicznego dla uczestników projektu „Staże we Włoszech szansą na lepszą pracę”.

Dziennik elektroniczny

Egzaminy poprawkowe

Podręczniki 2021/2022

Facebook

youtube drawing

Elektroniczna Skrzynka Podawcza