Staże we Włoszech szansą na lepszą pracę

„Staże we Włoszech szansą na lepszą pracę”- czterotygodniowe staże zagraniczne. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest FRSE (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji).

Głównym celem projektu jest podwyższenie kompetencji zawodowych uczniów skutkujących lepszym wynikiem egzaminów zewnętrznych, doskonalenie komunikacji w języku obcym i podnoszenie atrakcyjności jego uczestników na rynku pracy.

 

 

Przedmiotem zamówienia jest  przeprowadzenie przygotowania pedagogicznego dla uczestników projektu „Staże we Włoszech szansą na lepszą pracę”.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć dodatkowych z języka angielskiego, języka włoskiego i przygotowania kulturowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile w ramach projektu „Staże we Włoszech szansą na lepszą pracę".

Facebook

youtube drawing

Manufaktura Elearningu