Pracowite ferie przed wyjazdem na staże w Hiszpanii

Pracowite ferie za nami. Zakończyły się zajęcia przygotowujące do wyjazdu na staże w Hiszpanii.

Wyjazd planowany jest na 01 marca 2020 r.

Podręczniki 2019/2020

Facebook

youtube drawing

Fabryka Elearningu