Zapytanie ofertowe nr 4/2020

Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile, ul. Teatralna 1, 64-920 Piła,  tel:  +48 67 212 08 67, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia ofert w ramach projektu „Staże w Hiszpanii - nowym wyzwaniem dla logistyków” realizowanego w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć dodatkowych w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile  w ramach projektu „Staże  w Hiszpanii - nowym wyzwaniem dla logistyków”.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Rodzaj szkolenia: przygotowanie pedagogiczne mające na celu zintegrowanie grupy oraz poprawę komunikacji interpersonalnej, a także adaptację w nowym środowisku pracy, radzenie sobie ze stresem, umiejętność autoprezentacji, asertywność, rozwiązywanie konfliktów (2 grupy x 5 godzin).

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2020 w załączniku.

Dziennik elektroniczny

Podręczniki 2020/2021

Facebook

youtube drawing

Elektroniczna Skrzynka Podawcza