×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 684.

Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość

„Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość”- czterotygodniowe staże zagraniczne. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest FRSE (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji).

Głównym celem projektu jest podwyższenie kompetencji zawodowych uczniów, doskonalenie komunikacji w języku obcym i podnoszenie atrakcyjności jego uczestników na rynku pracy.

 

       

Zgodnie z harmonogramem projektu „Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość” w dniach 16 - 19 marca 2017 r. odbyła się wizyta studyjna w Bolonii. Podczas wyjazdu dyrektor szkoły Piotr Halama i nauczyciel logistyki Daria Szostak prowadzili rozmowy z przedstawicielami firm logistycznych, w których uczniowie Szkoły przy Teatralnej będą odbywać miesięczne staże zawodowe.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych polegających na realizacji przewozu uczniów wraz z opiekunami z Piły do Bolonii oraz z Bolonii do Piły w ramach projektu „Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość ”.

Koniec zajęć przygotowujących do wyjazdu na staże w Bolonii! W dniu 10.02.2017 r. zakończył się cykl dwutygodniowych zajęć mających na celu przygotowanie młodzieży do staży zagranicznych. W zajęciach wzięło udział 18 uczniów.