Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość

„Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość”- czterotygodniowe staże zagraniczne. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest FRSE (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji).

Głównym celem projektu jest podwyższenie kompetencji zawodowych uczniów, doskonalenie komunikacji w języku obcym i podnoszenie atrakcyjności jego uczestników na rynku pracy.

 

       

Pierwszy dzień pobytu naszych stażystów w Bolonii.

Pożegnaliśmy pierwszą grupę logistyków, którzy od 3 kwietnia 2017 r. rozpoczną staże w Bolonii.

Kolejne spotkanie z uczestnikami wyjazdu na staże do Bolonii oraz rodzicami za nami.