Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość

„Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość”- czterotygodniowe staże zagraniczne. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest FRSE (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji).

Głównym celem projektu jest podwyższenie kompetencji zawodowych uczniów, doskonalenie komunikacji w języku obcym i podnoszenie atrakcyjności jego uczestników na rynku pracy.

 

       

Uroczyste wręczenie zaświadczeń dla uczestników zajęć przygotowujących do wyjazdu na staże.

Harmonogram zajęć z języka włoskiego, języka angielskiego oraz zajęć z kulturoznawstwa i przygotowania pedagogicznego dla uczestników projektu "Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość" - 2 grupa.

Rozpoczęliśmy proces rekrutacji 2 grupy uczestników projektu "Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość". Wyjazd do Bolonii zaplanowany jest na przełomie października i listopada 2017 r.