Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość

„Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość”- czterotygodniowe staże zagraniczne. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest FRSE (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji).

Głównym celem projektu jest podwyższenie kompetencji zawodowych uczniów, doskonalenie komunikacji w języku obcym i podnoszenie atrakcyjności jego uczestników na rynku pracy.

 

       

Odwiedziliśmy dzisiaj Polski Cmentarz Wojenny w Bolonii i oddaliśmy cześć 1432 żołnierzom 2 Korpusu Polskiego poległych w walkach na Linii Gotów, w Apeninie Emiliańskim i w bitwie o Bolonię zapalając znicze oraz wpisując się do księgi pamiątkowej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile zawiadamia, że w postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy zadania: Realizacja wyjazdu w ramach projektu "Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość", zapytanie ofertowe nr 3/2017 wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: F.H.U Wojciech Kiełbowicz ul. Słowackiego 7, Piła 64-920.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych polegających na realizacji przewozu uczniów wraz z opiekunami z Piły do Bolonii oraz z Bolonii do Piły w ramach projektu „Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość ”.