Zajęcia z języka angielskiego przygotowujące uczniów do wyjazdu do Lizbony

16 sierpnia 2021r. rozpoczęły się zajęcia z języka angielskiego przygotowujące uczniów do wyjazdu do Lizbony.

Zajęcia są realizowane w ramach projektu "Praktyki w Portugalii szansą na dobry start" realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach zajęć uczestnicy doskonalą swoje umiejętności językowe.

Dziennik elektroniczny

Egzaminy poprawkowe

Podręczniki 2021/2022

Facebook

youtube drawing