Spotkanie zespołu projektowego z rodzicami i uczniami

W dniu 28 czerwca br. odbyło się spotkanie zespołu projektowego z rodzicami i uczniami wyjeżdzającymi na praktyki zagraniczne w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Podczas zebrania zostały przedstawione informacje na temat realizacji programu zajęć przygotowujących uczestników do wyjazdu, pobytu młodzieży na praktykach w Lizbonie oraz dokumentacji związanej z projektem.
Koordynatorem projektu jest pani Beata Hanak

 

 

Dziennik elektroniczny

Egzaminy poprawkowe

Podręczniki 2021/2022

Facebook

youtube drawing