Zapytanie ofertowe nr 2/2021

Dotyczy Projektu „Praktyki w Portugalii szansą na dobry start”  (POWER VET-2020-1-PL01-KA102-078283) realizowanego w ramach Projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zapytanie ofertowe nr 2/2021.

I. Zamawiający
Zespół Szkół przy Teatralnej  w Pile, ul. Teatralna 1 , 64-920 Piła,  tel:  +48 67 210 68 21.
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć dodatkowych w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile  w ramach projektu „Praktyki w Portugalii szansą na dobry start”.

TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2021 (plik: pdf.)

Dziennik elektroniczny

Egzaminy poprawkowe

Podręczniki 2021/2022

Facebook

youtube drawing