ZAPYTANIA OFERTOWE nr 1/2021

ZAPYTANIA OFERTOWE nr 1/2021
w ramach projektu pt. „Praktyki w Portugalii szansą na dobry start”.

Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile, ul. Teatralna 1 , 64-920 Piła,  tel:  +48 67 212 08 67, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia ofert w ramach projektu „Praktyki w Portugalii szansą na dobry start” realizowanego w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację usługi polegającej na zorganizowaniu podróży między Warszawą a Lizboną dla 15 uczniów technikum w Zespole Szkół przy Teatralnej oraz 2 opiekunów, wyjeżdzających na praktyki do Portugalii.

TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/2021 (plik: pdf.)

Dziennik elektroniczny

Egzaminy poprawkowe

Podręczniki 2021/2022

Facebook

youtube drawing