Praktyki w Portugalii szansą na dobry start

Projekt „Praktyki w Portugalii szansą na dobry start” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”
Numer projektu 2020-1-PL01-KA102-078283
Okres realizacji: 2020.10.01 – 2022.09.30
Kwota dofinansowania: 89624,00 EURO
Projekt polega na odbyciu miesięcznych praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach logistycznych w Lizbonie przez 30 uczniów klas III technikum.
Głównym celem projektu jest podwyższenie kompetencji zawodowych uczniów, doskonalenie komunikacji w języku obcym i podnoszenie atrakcyjności jego uczestników na rynku pracy.
Celami szczegółowymi projektu jest poprawa kompetencji społecznych uczestników.

 

15 uczniów technikum rozpoczęło w poniedziałek praktyki zawodowe w firmach logistycznych.

07 września 2021 r. odbyło się kolejna spotkanie informacyjne z uczestnikami zakwalifikowanymi do projektu "Praktyki w Portugalii szansą na dobry start".

16 sierpnia 2021r. rozpoczęły się zajęcia z języka angielskiego przygotowujące uczniów do wyjazdu do Lizbony.

Dziennik elektroniczny

Egzaminy poprawkowe

Podręczniki 2021/2022

Facebook

youtube drawing