Informacja dotycząca zmiany nazwy administratora danych osobowych

Zgodnie z zaleceniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaktualizowano Oświadczenie o danych osobowych dla uczestników projektu oraz Oświadczenie dotyczy PERSONELU PROJEKTU/OFERENTÓW, UCZESTNIKÓW KOMISJI PRZETARGOWYCH/WYKONAWCÓW/OSOBY UPRAWNIONEJ DO DOSTĘPU W RAMACH SL2014.

Aktualizacja dotyczy nazwy administratora danych osobowych  w obrębie zbioru Centralnego Systemu Informatycznego, tj. Ministra Inwestycji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926.

Kształcenie zdalne

Dziennik elektroniczny

Egzaminy poprawkowe

Facebook

youtube drawing