"Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment"

„Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment” - projekt realizowany przez Powiat Pilski dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w trzech szkołach Powiatu Pilskiego poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych oraz postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej 570 uczniów i uczennic, wsparcie 47 nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i językowych oraz wyposażenie szkół w sprzęt do prowadzenia zajęć matematyczno - przyrodniczych w okresie od 01.08.2017 r. do 28.02.2019 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 490 150,72 zł

FORMY WSPARCIA W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W PILE

2. Wsparcie dla uczniów.

a) zajęcia dodatkowe dla uczniów:
- zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze z języka angielskiego,
- zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze z matematyki,
- zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze z geografii
- kółko zainteresowań „Angielskojęzyczne koło teatralne”,
- kółko zainteresowań „Niemieckojęzyczne koło teatralne”,
- zajęcia interdyscyplinarne z matematyki i geografii „Metoda eksperymentu”.

b) zajęcia pozaszkolne: 4 wycieczki x 2 edycje każda dla 15 uczniów (Warszawa, Puszczykowo, Gniezno, Kórnik - Rogalin).

2. Wsparcie dla nauczycieli.

- szkolenie - „Metoda eksperymentu w obszarze przedmiotów matematyczno - przyrodniczych”,
- szkolenie „Nauczanie metodą projektu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych”,
- szkolenie „Jak realizować zajęcia z języka obcego”,
- warsztaty metodyczne z chemii,
- warsztaty metodyczne z biologii.

3. Doposażenie szkoły w sprzęt do pracowni.

Dokumenty rekrutacyjne dla uczestników projektu dostępne są do pobrania poniżej w załącznikach.

Kształcenie zdalne

Dziennik elektroniczny

Egzaminy poprawkowe

Facebook

youtube drawing