Projekt "Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość" wystartował!

Oficjalnie wystartował projekt "Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość” - czterotygodniowe staże zagraniczne. Projekt realizowany na zasadach Erasmus + ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest FRSE (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji).

Głównym celem projektu jest podwyższenie kompetencji zawodowych uczniów, doskonalenie komunikacji w języku obcym i podnoszenie atrakcyjności jego uczestników na rynku pracy. Uczestnikami projektu będą uczniowie klas technikum w zawodzie technik logistyk. Projekt obejmie 32 uczniów wyłonionych w procesie rekrutacji wewnętrznej. Staże odbędą się w przedsiębiorstwach logistycznych w Bolonii we Włoszech. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy w ramach przygotowań odbędą zajęcia językowe (język angielski - 25 godz. i język włoski - 25 godz.), przygotowanie kulturowe - 6 godz., przygotowanie pedagogiczne - 5 godz. oraz warsztaty z pisania CV - 2 godziny.

Kwota dofinansowania do projektu wynosi 86 900 euro co stanowi równowartość 368 073,64 złotych.

Harmonogram działań związanych z procesem rekrutacji uczestników projektu

06.12.2016 r. - spotkanie zespołu projektowego z młodzieżą klas II i III technikum w zawodzie technik logistyk
12.12.2016 - 19.12.2016 r. - przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych
02.01.2017 - 13.01.2017 r. - rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim
16.01.2017 r. - ogłoszenie wyników rekrutacji
19.01.2017 r. - spotkanie z rodzicami
od 23.01.2017 r. - zajęcia dla uczestników projektu: 25 godzin języka angielskiego + 2 godziny pisania CV, 25 godzin języka włoskiego, 6 godzin przygotowania kulturowego, 5 godzin przygotowania pedagogicznego