Zapytanie ofertowe 3/2017

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych polegających na realizacji przewozu uczniów wraz z opiekunami z Piły do Bolonii oraz z Bolonii do Piły w ramach projektu „Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość ”.

Dotyczy Projektu „Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość” (POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024898) realizowanego w ramach Projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.