Staże w Bolonii (2 grupa) - harmonogram zajęć przygotowawczych (aktualizacja)

Harmonogram zajęć z języka włoskiego, języka angielskiego oraz zajęć z kulturoznawstwa i przygotowania pedagogicznego dla uczestników projektu "Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość" - 2 grupa.

Zajęcia prowadzone będą od 21 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. w szkole. Warunkiem zaliczenia jest 80% frekwencja na zajęciach (frekwencja obliczana jest oddzielnie dla każdego bloku zajęć).