"Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość" - proces rekrutacji 2 grupy rozpoczęty

Rozpoczęliśmy proces rekrutacji 2 grupy uczestników projektu "Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość". Wyjazd do Bolonii zaplanowany jest na przełomie października i listopada 2017 r.

Rekrutacja prowadzona będzie w dniach 23.05. - 13.06.2017 r.

Uczeń ubiegający się o udział w projekcie w wyznaczonym terminie powinien złożyć do koordynatora Darii Szostak (w formie elektronicznej i papierowej) następujące dokumenty:
a. formularz zgłoszeniowy,
b. ankietę wstępną.

Poniżej dokumenty rekrutacyjne do pobrania.