Zapytanie ofertowe nr 2/2016

Przedmiotem zamówienia jest  przeprowadzenie przygotowania pedagogiczno - psychologicznego dla uczestników projektu „Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość ”.

Dotyczy Projektu „Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość” (POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024898) realizowanego w ramach Projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.