sobota, 07 wrzesień 2019 11:11

Narodowe Czytanie 2019

6 września 2019 r. odbyła się w Biurze Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile akcja Narodowe Czytanie.

Dział: Tablica
czwartek, 05 wrzesień 2019 15:54

Wyprawka szkolna 2019

Uczniowie z niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie PPP o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą się ubiegać o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Dział: Tablica

Informuję o możliwości składania wniosków  o stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów  szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych  i studentów uczelni zameldowanych na stałe na terenie województwa Wielkopolskiego. Podstawą do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium jest złożenie dokumentów w odpowiednim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta.

Dział: Tablica
poniedziałek, 02 wrzesień 2019 15:25

Uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020

2 września 2019 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Dyrektor Piotr Halama powitał 396 uczniów klas pierwszych, którzy uczyć się będą w 13 klasach liceum ogólnokształcącego, technikum logistycznego i w szkole branżowej I stopnia.

Dział: Tablica

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 - 02.09.2019 r.

Dział: Tablica
piątek, 10 maj 2019 09:56

Sprawozdanie budżetowe za rok 2018

Sprawozdanie budżetowe za rok 2018.

Dział: Tablica

26 marca 2019 r. w BWAiUP w Pile odbył się 1. Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Tekstów Pisanych Prozą. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Pilski Eligiusz Komarowski.

Dział: Tablica