„Kiedy wszystko inne zawiedzie, dajcie za wygraną i idźcie do biblioteki”.
Stephen King „Dallas ‘63”

03.09.2018 r. - rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Podział roku szkolnego na semestry

Pierwszy semestr
Klasy maturalne - 03.09.2018 r. - 21.12.2018 r.
Pozostałe klasy - 03.09.2018 r. - 12.01.2019 r.

Drugi semestr
Klasy maturalne - 01.01.2019 r. - 26.04.2019 r.
Pozostałe klasy - 28.01.2019 r. - 21.06.2019 r.

GRONO PEDAGOGICZNE

1. Piotr Halama - dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotów zawodowych.
2. Maria Krajniak - wicedyrektor ds. organizacyjnych, nauczyciel informatyki.
3. Józef Felcyn - wicedyrektor ds. wychowawczych, nauczyciel języka angielskiego.